Chương trình văn nghệ Phú Hòa

Tối ngày 26/4, phòng Văn hóa — Thông tin huyện Phú Hòa đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng tuần Văn hóa — Du lịch Phú Yên năm 2017. Hội nghị tổng kết phong trào Tập huấn…